De kracht van je onbewuste

Ons bewuste brein is een creatief brein en ons onbewuste brein is een geprogrammeerd brein ofwel een “gewoonte”-brein. Waarmee is ons brein dan geprogrammeerd?  En hoe bepalen deze “programma’s” ons leven, onze vitaliteit en ons gedrag?

Je zou ons brein kunnen vergelijken met een computer. Het ingebouwde besturingssysteem van een nieuwe computer zorgt ervoor dat hij kan werken maar dat kan alleen als er ook programma’s op staan. Zonder die programma’s kan een computer nog niets doen. Bij kinderen werkt het vergelijkbaar. Rond je geboorte heeft je brein al wel een besturingssysteem maar staan er nog geen programma’s op. Onderzoek heeft uitgewezen dat gedurende de eerste zeven jaar van ons leven, je als het ware programma’s download door het observeren van je ouders, broers en zussen en je omgeving. Op deze manier leer je als kind alle gedragskarakteristieken die nodig zijn om een functioneel lid van de familie te zijn en een functioneel lid van de gemeenschap en je omgeving. Doordat we programma’s downloaden door te observeren, downloaden we ook programma’s van onze ouders, familie, broers en zussen en anderen, die niet zo positief zijn, ofwel juist negatief zijn en een negatief effect hebben op onze gezondheid. Dat komt doordat ons brein zo is ontwikkeld dat we gedurende die eerste zeven jaar van ons leven, een breinfrequentie hebben die Theta wordt genoemd. Dit is een staat van hypnose en is de staat net onder bewustzijn. Gedurende deze eerste zeven jaar van een kind worden dan allerlei programma’s gedownload en geïnstalleerd en op het moment dat het bewustzijn om de hoek komt kijken, rond de leeftijd van zeven jaar, heeft het de beschikking over programma’s om ons gedrag te creëren in relaties, onze familie, de omgeving etc. Het vervelende echter is dat ongeveer 70% van deze programma’s die we gedownload hebben van anderen, voordat we zeven jaar oud zijn, negatief zijn, niet ondersteund en zelfs zelf-saboterend kunnen zijn. Deze gedownloade programma’s bevinden zich in ons onbewuste brein en niet in ons bewuste brein. Het bewuste brein komt pas rond de leeftijd van zeven jaar om de hoek kijken en is verbonden met je identiteit. Het bewuste brein is een creatief brein. Het onbewuste brein is een geprogrammeerd brein, ofwel een “gewoonte”-brein. Wat is er nu zo belangrijk aan deze twee verschillende breinen, vraag je je misschien af.

Als je werkt vanuit je bewuste brein, dan ben je je leven aan het creëren volgens je wensen, verlangens en je aspiraties. Als je leven onder controle staat van je onbewuste, dan speelt het de programma’s af die je gedownload hebt van andere mensen. Aangezien die andere mensen geen rekening hebben gehouden met jouw wensen en verlangens, zou het zomaar eens kunnen zijn dat de programma’s die je 

gedownload hebt, je niet toestaan het leven te leiden wat jij wenst. Een goede vraag is dan ook of we voornamelijk leven vanuit ons bewuste of vanuit ons onbewuste.

Onderzoek heeft aangetoond dat we slechts zo’n 5% per dag ons leven besturen door ons bewuste brein te gebruiken om onze wensen en verlangens te creëren. De overige 95% van de dag wordt gestuurd door de programma’s van ons onbewuste. De rede dat dit gebeurt is dat wanneer ons bewuste ons functioneren bestuurt, het net is als een chauffeur die aan het stuur zit van een voertuig en ons brengt naar de richting die we willen gaan zoals onze wensen en verlangens. Ons bewuste brein kan slechts een ding tegelijk. Dat houdt in dat terwijl als we denken, ons bewuste brein, het stuur uit handen moet geven aan ons onbewuste. Als ons bewuste brein denkt, kan het namelijk niet gelijktijdig ook het vervoermiddel besturen. Het onbewuste is te vergelijken met de automatische piloot. Dus op het moment dat we beginnen met denken, wordt ons handelen overgenomen door de programma’s die we opgeslagen hebben in ons onbewuste. Doordat we 95% van de dag handelen vanuit de in ons onbewuste, opgeslagen programma’s, die overwegend ook nog eens niet ondersteunend of zelf-saboterend zijn, leven we niet het leven dat we wensen of verlangen maar leven we een leven die de problemen manifesteert die we gedownload hebben van andere mensen. Meestal zijn die programma’s negatief en daardoor worstelen we ons door het leven. Hoezo worstelen? Omdat je niet langer leeft vanuit je wensen en verlangens maar vanuit de gewoontes die je meegekregen hebt van anderen. Dit is een  serieus issue omdat we het leven leiden dat voor zo’n 95% gecontroleerd wordt door onze gedownloade programma’s. Je kunt je nu dus afvragen wat je met die programma’s kunt doen. En de eerste vraag is dan meteen; welke programma’s zijn het? Ze  zijn immers gedownload vanaf het laatste trimester van de zwangerschap tot aan de leeftijd van zo’n zeven jaar. En omdat je geen idee meer hebt van die periode tijdens de zwangerschap of toen je nul, een of twee jaar oud was en je bewuste, ofwel je kritische mind, nog niet aanwezig was, weet je ook niet welke programma’s je gedownload hebt.

Dus wat controleert dan jouw leven, ofwel wat bepaalt jouw gedrag? 95% wordt bepaald door programma’s die je gedownload hebt en waar je geen weet van hebt. Jouw leven is dus een print-out van de door je onbewuste gedownloade programma’s. Kijk maar eens naar je leven. De dingen waar je van houdt, waar je naar verlangt, wat je wenst, wat in je leven komt, komt in je leven doordat je onbewuste over programma’s beschikt die het herkent. En hier komt het belangrijkste. Wat nu als je worstelt in je leven? Je wilt een bepaalde uitkomst hebben en je werkt er hard voor. Je steekt er een heleboel energie in om te laten gebeuren wat jij wenst of verlangt en toch is de uitkomst anders dan jouw wensen en verlangens. Waarom worstel je zo hard om je wensen en verlangens te kunnen creëren? Dan ondersteunen de programma’s die je gedownload hebt, jouw doelen niet. Dus uiteindelijk saboteert je eigen gedrag je. Je kunt je dus afvragen waarom je deze onbewuste programma’s afdraait.

Dit komt doordat het denken, door of van het bewuste brein, ervoor zorgt dat je bewuste ondertussen niet ook nog het gedrag kan observeren welke komt vanuit de door jou gedownloade programma’s.  En doordat de meeste programma’s zelf-saboterend zijn en niet ondersteunend, zie je zelf niet eens dat je betrokken bent bij een proces wat in je onbewuste speelt omdat je bewuste brein het niet in de gaten heeft. Het is belangrijk voor je dat je deze programma’s begrijpt omdat je ze dan kunt veranderen en als je de programma’s verandert in je onbewuste, herschrijf je de karakteristieken van je leven.

Omdat ons bewuste brein een creatief brein is, kan het op verschillende manieren leren. Door het lezen van een zelfhulpboek, video’s kijken of lezingen volgen bijvoorbeeld. Deze kennis kun je eenvoudig in je bewuste opnemen. Er is echter wel een belangrijke kanttekening. Ons bewuste, is een creatief brein en het is heel slim maar het probleem is, dat het downloaden van de kennis in ons bewuste, nog niet de programma’s van ons onbewuste verandert. Dit komt doordat het een ander brein is en op een hele andere manier leert. Het onbewuste brein is een “gewoonte”-brein en gewoontes zijn moeilijk te veranderen.

Gelukkig zullen weinigen het ooit ervaren maar probeer maar eens opnieuw te leren lopen of praten. Dat blijkt toch erg lastig te zijn. Je mag je onbewuste wel bedanken dat je dat programma of die gewoonte ooit gedownload hebt. Je onbewuste zal zich  verzetten tegen elke verandering hierin, zowel positief als negatief.

Hoe kun je dan het beste nieuwe programma’s in je onbewuste brein stoppen? Nieuwe programma’s die je niet saboteren? Hier zijn een aantal manieren voor. De eerste en ook snelle manier is door hypnose. Dit is namelijk ook het proces dat ervoor heeft gezorgd dat je al die programma’s hebt gedownload gedurende je eerste zeven levensjaren. Een andere manier om gedrag welke niet meer gewenst is, te veranderen, is door herhaling, herhaling, herhaling, herhaling.