Wat is het belang van het verminderen van langdurige stress?

Om die vraag te kunnen beantwoorden is het van belang om te weten wat ons primaire doel is. Willen we überhaupt iets doen in ons leven, zullen we allereerst moeten zien te overleven want zonder leven is er ook geen doel.

Om te kunnen overleven zijn we toegerust met diverse overlevingsmechanismen die grofweg in twee categorieën kunnen worden verdeeld: groei en bescherming. Naast bescherming, die wellicht voor zich spreekt, is groei eveneens belangrijk voor je overleving. Elke dag moeten er al miljarden cellen in je lichaam vervangen worden omdat ze opgebruikt zijn. Elke cel in ons lichaam kan slechts in een van de twee verschillende overlevingsmechanismen staan. Het is niet zo handig om energie te besteden aan groei als je oog in oog staat met een leeuw. Je verzamelt dan al je energie voor je vecht- en vluchtreactie. Gelukkig is het niet zo dat al onze 50 miljard cellen zich op hetzelfde moment in een toestand van groei of bescherming bevinden. Het is de ernst van de waargenomen bedreiging die bepaalt hoeveel cellen betrokken zijn bij de beschermingsreactie. Neem je continu bedreiging waar, dan vindt er chronische remming van het groeimechanisme plaats.  Dit brengt je levenskracht ernstig in gevaar.

 

Ons gedrag van groei en bescherming wordt bestuurd door het zenuwstelstel. Onze cellen worden gewaarschuwd voor dreigend gevaar wanneer het zenuwstelstel een bedreigende stressfactor in de omgeving waarneemt. Voor de instandhouding van ons leven zijn we toegerust met twee verschillende beschermende systemen die van wezenlijk belang zijn.

 

Het eerste systeem beschermt ons tegen uiterlijke bedreigingen. In de hersenen wordt het waarnemen van stress geregistreerd en in een reactie daarop wordt een keten van acties geactiveerd waarbij uiteindelijk door de bijnieren het bijnierschorshormoon van de vecht- en vluchtreactie wordt afgescheiden. Deze stresshormonen worden afgegeven in de bloedstroom en vernauwen de bloedvaten van het spijsverteringskanaal, waardoor het energie verschaffende bloed,

gedwongen wordt voorrang te geven aan het voeden van de weefsels van de armen en benen. Hierdoor worden we in staat gesteld ons voor het gevaar uit de voeten te maken. De functies die met groei verband houden worden geremd. De inwendige organen houden op met hun leven-ondersteunende functies als spijsvertering, opname van voedingsstoffen en andere functies die zorgen voor de groei van de cellen en de productie van de energiereserves van het lichaam.

Het immuunsysteem is het tweede beschermingssysteem van ons lichaam en beschermt ons tegen bedreigingen die afkomstig zijn van onder de huid. Dit betreft bedreigingen die veroorzaakt worden door bacteriën en virussen. Om het immuunsysteem te mobiliseren is veel energie nodig. Denk maar eens aan hoeveel energie het je kost als je de griep hebt en je immuunsysteem voor jou aan de slag is om de infectie te bestrijden. Als het lichaam wordt klaargemaakt voor de vecht- of vluchtreactie, onderdrukken de bijnierschorshormonen rechtstreeks de werking van het immuunsysteem om de energiereserves in stand te houden. De grootste bedreiging heeft voor het lichaam voorrang en zo schakelt het bijniersysteem het immuunsysteem uit. Je kunt beter maar eerst vluchten voor de leeuw dan je energie steken in het eerst overwinnen van bacteriën…

Onze informatieverwerking vindt plaats in de voorhersenen. Dit is het centrum van praktisch redeneren en logica. Het vecht- en vluchtsysteem zorgt er voor dat de informatie in de voorhersenen aanzienlijk trager verloopt dan de reflexmatige activiteit die door de achterhersenen wordt bestuurd en onderdrukken de hormonen de activiteit in de prefrontale cortex van de hersenen, die het centrum van vrijwillige actie is. De prijs die we betalen om overleving te bevorderen is dat we een geringer bewust gewaarzijn hebben en een verminderde intelligentie.

Wanneer je bang bent, ben je dus dommer. Examenvrees is hier een goed voorbeeld van. Terwijl je de informatie het hele jaar door verworven hebt en deze opgeslagen hebt in je hersenen, kun je in de paniek niet bij deze informatie. 

Het vecht- en vluchtsysteem is een briljant systeem voor het omgaan met acute stress maar is echter niet bedoeld om continu actief te zijn. Heden ten dage worden we voortdurend overvallen door een veelheid van onoplosbare zorgen over ons werk, ons persoonlijk leven enz. Deze dagelijkse stressoren activeren voortdurend ons vecht- en vluchtmechanisme en bereiden ons voor op actie, remmen de groei en onderdrukken ons immuunsysteem met alle gevolgen van dien.

Bijna iedere ernstige ziekte die mensen oplopen is wel in verband gebracht met chronische stress. Helaas kan ons stressmanagementsysteem geen onderscheid maken tussen de van de hersenen uitgaande respons op basis van een reële angst of van een imaginaire vrees en zo wordt ons lichaam chronisch gestimuleerd door verkeerde percepties of verdriet. Mensen die negatieve en potentieel verwoestende levenservaringen meemaken houden over het algemeen vast aan hun angsten en de stressvolle herinneringen waardoor hun gezondheid en levensduur in gevaar gebracht wordt.

Het is dan ook zeer belangrijk om langdurige stress te verminderen. Dit kan o.a. door geest-lichaaminterventies, zoals het opwekken van ontspanningsreacties. Hierdoor kan stress verminderen en het welzijn bevorderd worden en de ongunstige klinische effecten van stress bij aandoeningen als hoge bloeddruk, angst, diabetes en veroudering worden tegen gegaan.

Ook hypnose kan helpen om stress te verminderen. Door jouw belemmeringen te identificeren, deze weg te nemen en de veranderingen te installeren in je onderbewuste. Het grootste gedeelte van ons brein, zo’n 95%, wordt namelijk door ons onderbewuste bestuurd. Dit is het gedeelte waar al onze emoties, herinneringen, ervaringen, normen & waarden, karakter, persoonlijkheid en leerervaringen, zijn opgeslagen. Dit is het zeer krachtige gedeelte van ons brein die bepaalt hoe we onszelf voelen, gedragen, ervaren, welke beslissingen we nemen en hoe we de wereld om ons heen zien. Dit deel van ons brein vormt de basis van hoe wij onze realiteit of waarheid zowel geestelijk als lichamelijk ervaren en vormgeven. Op dit niveau kunnen wij de verandering in onze realiteit en mindset realiseren.

 

Ben jij benieuwd wat hypnose voor jou kan betekenen?

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.